Là sản phẩm dạng bột được phân lập để xử lý nước thải, mật độ vi sinh rất cao thích hợp với môi trường khí hậu & nước tại Việt Nam. Sản phẩm là sự kết hợp đặc biệt của các chủng vi khuẩn tự nhiên, chất dinh dưỡng vi lượng, chất căng bề mặt nên xử lý hiệu quả nhanh.